Cookies og Privatlivspolitik (GDPR)

1.0 Ansvarlig:

Det er vigtigt for lejlighedsvurdering.dk, at beskytte og respektere dit privatliv i forbindelse gældende lovgivning omhandlende personoplysninger.

Herunder kan du læse hvordan vi anvender Cookies og vores persondatapolitik i forhold til dig som privatkunde, foreninger og bestyrelse.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata:

 

Vidar Illum Ejendoms- og Ingeniørfirma ApS

Helmsvej 13, 2880 Bagsværd

CVR 27 67 52 12

Ved spørgsmål kontakt Vidar Illum på tlf.: 44981024 eller på mail: info@lejlighedsvurdering.dk

 

2.0 Ændringer og opdateringer:

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende persondatapolitik. Den opdaterede version vil altid være at finde her på hjemmesiden.

Ændringer i forhold til tidligere versioner pr. 14/12-2020 (V1.0 til V2.0)

Opdatering af hele vores privatlivspolitik.

 

3.0 Cookies:

Vores hjemmeside bruger kun de nødvendige cookies for, at siden kan vises.

 4.0 Indsamling af persondata:

Vi indsamler persondata om dig, som

4.1 Privatperson i andelsboligforeningen:

Egen udfyldelse af bestillingsskemaet: For- og efternavn, adresse, telefonnr. og email

4.2 Bestyrelse i andelsboligforeningen:

Egen oplyste kontaktinformationer: For- og efternavn, adresse, telefonnr. og email

4.3 Administrator for andelsboligforeningen:

Egen oplyste kontaktinformationer: For- og efternavn, adresse, telefonnr. og email

 

5.0 Anvendelse af persondata:

5.1 Indsamling

Vi indsamler og behandler kun persondata til det formål at udarbejde den lejlighed- andelsboligvurderingsrapport, som bestilles for evt. salg heraf.

5.2 Behandling

Vi behandler kun persondata, som er relevante og nødvendige i forhold til ovenstående definerede formål (udarbejdelse af vurderingsrapport).

Kontrol og opdatering

Det ikke relevant at føre kontrol og /eller opdatere persondata på sælger efter

udarbejdelse af vurderingsrapporten. Dog føres kontrol og opdatering af andelsbestyrelsen og administrator herfor, hvilket sker via egenkontrol, hvorved disse så snart der sker ændringer skal kontakte os for opdatering heraf. Evt. ændringer bedes meddeles via info@lejlighedsvurdering.dk

5.3 Sletning

Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring heraf til at starte med. Der er internt i lejlighedsvurdering.dk defineret retningslinjer og sletteprocedure herfor.

5.4 Videregivelse

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre:

•    det er nødvendigt for levering af vores service overfor dig, eller

•    det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen

Hvis, nødvendigt – Vi samarbejder med nøje udvalgte og betroede konsulenter, som er med til at give dig den bedste service. Her er klare interne retningslinjer på lige fod med dem, som anvendes internt hos lejlighedsvurdering.dk på hvordan de skal behandle dine persondata, hvilket er med til at sikre dig.

 

6.0 Dine rettigheder:

6.1 Ret til at få forkerte personoplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine personoplysninger, som vi måtte være i besiddelse af, hvilket sker ved at du retter henvendelse til os og oplyser, hvori unøjagtighederne består.

6.2 Ret til at få indsigt i dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers personoplysninger og/ eller i henhold til vores erhvervshemmeligheder.

6.3 Ret til at få slettet dine personoplysninger

Du kan til enhver tid kræve at få slettet de personoplysninger vi er i besiddelse af, såfremt vi ikke længere har et gyldigt formål med behandling heraf, dog forudsat at sletningen ikke strider mod anden lovgivning og /eller vedtægter.

6.4 Ret til begrænsning og indsigelse imod behandling

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Yderlig har du ret til at gøre indsigelse mod anvendelse af dine personoplysninger med henblik på markedsføring og profilering.

Vi laver ikke profilering eller træffer automatiske afgørelser

6.5 Ret til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Vi anvender ikke samtykkeerklæringer

6.6 Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU/EØS

Du har ret til at få oplyst, såfremt vi videresender personoplysninger til et land uden for EU/EØS.

Dataportabilitet

Du har ret til at få et udskrift af dine persondata med det formål at flytte disse til en anden udbyder. Modtagelsen heraf fra os sker i et almindeligt anvendt format.

6.7 Klage

Vi gør alt, for at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt og sikker hos os så dine rettigheder beskyttes optimalt.

Hvis du ikke mener vi behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig rette henvendelse til os via info@lejlighedsvurdering.dk med teksten ”klage” i emnefeltet.

Mener du herefter fortsat ikke at vi behandler din henvendelse, samt dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

 

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk