Ved salg af en andelslejlighed kan andelsboligforeningen stille krav om, at der skal udføres autoriseret el-og vvs-syn.

Du skal kontrollerer om der er krav om disse syn i din andelsboligforening. Dette vil fremgå af andelsboligforeningens vedtægter eller salgsprocedure.

I nogle foreninger skal der være udført el- og vvs-syn inden vi kommer ud og syner lejligheden og nogle stiller også krav om evt. fejl og mangler skal være udbedret inden vi kommer og syner andelslejligheden.

Et el- og vvs-syn er oftest visuelt med stikprøver og kan kun udføres af Autoriserede firmaer.

På baggrund af denne gennemgang udarbejdes der en rapport som angiver installationerns tilstand og lovlighed.

Hvis der konstateres ulovlige installationer skal det udbedres på sælgers regning.

 

Du kan læse mere om el-installationer på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk. Det er et lovkrav pr. 1.7.2008 at der skal være et velfungerende HFI-relæ eller et HPFI-Relæ.