En lejlighedsvurdering / andelsbloigvurdering omfatter en grundig gennemgang og vurdering af lejligheden.

Ved gennemgangen vurderes blandt andet følgende:

  • Forbedringer
  • Vedligeholdelsesstand
  • Fejl og mangler

Lejlighedens generelle vedligeholdelsesstand vurderes i forhold til de øvrige lejligheder i andelsboligforeningen og sammenholdes med vurderingsmandens skøn og erfaring.

Eksempelvis kan der foretages fradrag for bygningsdele, som er misligholdt eller ødelagt, men der kan også gives tillæg for ekstraordinær god vedligeholdelse.

Sådanne tillæg og fradrag foretages normalt med symbolske beløb.

Installationer og bygningsdele, som er ulovlige i henhold til gældende lovgivning, bliver vurderet og der kan blive taget forbehold i andelsboligvurderingen, indtil sælger har fået forholdene lovliggjort

El og VVS-installationer er ikke omfattet af vurderingen, men i tilfælde af, eller ved mistange om, ulovlige installationer, kan vurderingsmanden stille krav om f.eks. et el-syn.

Har andelsboligforeningen specielle regler, vedtægter eller praksis for andelsboligvurdering af lejligheder, kan dette også efterkommes.

Vurderingen fremsendes altid til andelshaveren (sælger), bestyrelsen (typisk formanden eller en repensantant) samt andelsboligforeningens administrator