Hvis man som bestyrelse i en andelsboligforening vælger at benytte vores vurderingsfirma vil man få en ensartet andelsboligvurdering af lejlighederne i foreningen.

Det er en fordel at benytte os, fordi du som bestyrelsesmedlem undgår en masse arbejde og besvær.

Vores arbejde er også med til at minimere de tvister, der kan opstå i forbindelse med salg af andelslejligheder. Endvidere er vi med til at forhindre omfanget af ”penge under bordet”.