De i andelsboligvurderingen anførte forudsætninger skal være opfyldt for de enkelte forbedringsarbejder. Det er dit ansvar som køber, at sikre dig, at forudsætningerne er opfyldt, samt at den nødvendige dokumentation foreligger inden andelen overdrages.

Eventuelle fejl og mangler skal være udbedret i henhold til andelsboligvurderingen inden overdragelsen.

Lejlighedsvurdering.dk giver via vores vurderingsrapporter køberen et ”billede” af, hvad der er for en andelslejlighed vedkommende køber.

Vi vurderer de forbedringer, som sælger har udført og forsøger at, sikre sælger ikke tager for høje priser for sit forbedringsarbejde.

Lejlighedsvurdering.dk kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i lejligheden.