Lejlighedsvurdering.dk vurderer også andelsboliger i forbindelse med belåning. Bestil en vurdering her.

1. februar 2005 trådte de nye regler for pant og udlæg i andelsboliger i kraft. Det medfører, at alle andelshavere og købere af andelsboliger har mulighed for at stille deres andelsbolig som sikkerhed for lån.

Hermed har andelshaverne også fået mulighed for at anvende deres friværdi i boligen til at opnå fordelagtige lån til både forbedringer, vedligeholdelse og forbrug.