EL
Der er noget el-arbejde, som det er ulovligt at udføre selv. Det er el-arbejde, hvor det kræver faglig viden at udføre installationen, så den ikke forårsager kortslutning eller brand, Du må blandt andet ikke udføre følgende:

  • Udføre nye installationer i boligen, dvs. udskifte eller installerer nye kabler/ledninger i den faste installation. Man må ikke selv opsætteafbrydere, strenge- og reguleringssystemer, der ikke har været der før.
  • Opsætte lavtvoltbelysing (halogenbelysning) hvis transformator, ledninger og lamper er købt hver for sig.
  • Udvidelse af den eksisterende installation f.eks. sætte stilkontakter eller afbrydere op, der ikke har været der før.
  • Udføre el-arbejde i måleren eller gruppetavlen (sikringstavlen) f.eks. HPFI eller HFI-relæ eller gruppeafbrydere.
  • Installerer eller udskifte el-installationer over 240V.
  • Installerer eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.

Er du i tvivl så kontakt en autoriseret el-installatør.

Hvis der er lavet noget af ovennævnte og man ikke kan dokumentere, at det er udført af en autoriseret el-installatør skal man huske at en evt. brand forårsaget af ”hjemmelavet” el-installationer normalt ikke bliver dækket af forsikringen.

Er der ikke regning eller er der mistanke om ulovlige el-installationer, kan Lejlighedsvurdering som vurderingsfirma kræve et el-syn på sælgers regning. Hvis el-installationen ikke er lavet korrekt, skal den udbedres og lovliggøres på sælgers regning. Lejlighedsvurdering.dk kan ikke gøres ansvarlig for ulovlige el-installationer.

VVS
Der er også VVS-arbejde, som det er ulovligt at udføre selv. Der er VVS-arbejde, hvor det kræver faglig viden at udfører, så der ikke opstår vandskader og heraf afledte råd- og svampeskader. Du må blandt andet ikke udføre følgende

-Udføre nye installationer i boligen, dvs. udskifte eller installerer nye vandrør, PEX-rør, afløbsrør, faldstammer, gulvafløb mv.

Er du i tvivl så kontakt en autoriseret VVS-installatør.

Hvis der er lavet noget af ovennævnte og man ikke kan dokumentere, at det er udført af en autoriseret VVS-installatør, skal man huske på, at en evt. vandskade forårsaget af en ”hjemmelavet” VVS-installation normalt ikke bliver dækket af forsikringen.

Er der ikke regning eller har vi mistanke om ulovlige VVS-installationer, vil Lejlighedsvurdering som vurderingsfirma kræve et VVS-syn på sælgers regning. Hvis VVS-installationen ikke er lavet korrekt skal den udbedres og lovliggøres på sælgers regning.
Lejlighedsvurdering.dk kan ikke gøres ansvarlig ulovlige vvs-installationer.