Mange vælger i dag, at lave ”gøre det selv” arbejde for at forbedre sin andelsbolig. Dels for at spare penge til håndværkere, men også fordi det er sjovt.

Når man selv udfører forbedringer i sin andelsbolig (gælder også håndværkere) er det vigtigt at følge og overholde de gældende regler og lovgivninger på området.

Inden man går i gang med en ombygning eller forbedringsarbejde skal man huske på følgende.

1.Ved større ombygninger mv. skal man have en fuldmagt samt evt. godkendelse fra sin andelsboligforening (bestyrelsen)

2.Har andelsboligforeningen særlige regler eller vedtægter skal disse selvfølgelig følges og overholdes.

3.Bygningsændringer og ombygninger skal enten anmeldes eller ansøges om tilladelse hos den kommune, som andelsboligforeningen ligger i. Anmeldelser og tilladelser skal foreligge, inden man påbegynder sit arbejde og evt. krav i tilladelsen skal overholdes. Det kan f.eks. være krav om statiske beregninger mv.

Lovgivning og anvisninger
Lovgivningen og anvisningerne inden for byggeri skal følges og overholdes og vi henviser i den forbindelse bl.a. til:

-Byggeloven
-Bygningsreglementet BR 2010
-Normer(DS) og Anvisninger(SBI + By og Byg)
-Fabrikantens anvisninger
-Evt. Lokalplaner, kommuneplaner mv.

Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne inden man påbegynder en ombygning.

Her er nogle typiske eksempler på, hvor andelshavere ofte ikke overholder loven:

Nedhængte trælofter. Nedhængte trælofter er ulovlige idet overfladen skal være klasse- A materiale f.eks. puds eller gipsplader.
Manglende vådrumssikring i badeværelser. Laver man et nyt vådrum skal der vådrumssikres herunder etableres elastiske fuger i fladesamlingerne jf. Bo og Byg anvisning 200
Manglende bærende beregninger. Laver man dørhuller eller fjerner bærende vægge er det vigtigt at man får en ingeniør til at lave en beregning på, at det man laver kan holde. Det kan medføre sammenstyrtninger og store bygningsskader, hvis man ”piller” ved en bærende væg.

Prisfastsættelsescirkulæret af 21. april 1986 definerer forbedringer, som værende noget nyt. der tilføjes og som giver øget brugsværdi.