Forbedringer, der kræver myndighedsgodkendelser, skal altid dokumenteres med f.eks. byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser. Husk også en fuldmagt fra bestyrelsen. Dette omfatter bl.a. indretning af badeværelser, fjernelse af bærende vægge mv.

En ændring i bygningsreglementet pr. 1.1.2013 betyder, at du ikke længere skal søge om tilladelse til nedsænkedelofter eller blænding af døre.

Heller ikke hvis arbejdet er udført før den 1.1.2013.

Som sælger kan man ikke, efter underskrift af salgspapirerne, gøre indsigelse mod vurderingen.