Såfremt du har en salgsaftale eller gammel vurdering af lejlighedens forbedringer og løsøre, skal du finde den frem.

Som sælger er du ansvarlig for, at forbedringer, bygningsdele og installationer lovlige og for at fremskaffe den nødvendige dokumentation for arbejde, der kræver anmeldelse eller autorisation.