Hvis du som sælger skal have lavet en andelsboligvurdering, skal du kontakte Lejlighedsvurdering.dk og din andelsboligforening, så vi kan aftale et tidspunkt, hvor vi kan besigtige din lejlighed. Såfremt det er andelsboligforeningens praksis at have en repræsentant med, skal du som sælger sørge for dette.

Inden besigtigelsen kan du som en hjælp udfylde det vedhæftede skema som er en oversigt over de forbedringer, du ønsker vurderet. Oversigten skal indeholde følgende oplysninger:

 • Forbedringens omfang, art og placering i andelslejligheden
  (f.eks. nyt toilet på badeværelset).
 • Tidspunkt for forbedringens anskaffelse
  (f.eks. år 2004).
 • Forbedringens anskaffelsespris
  (f.eks. kr. 2.500,- inkl. moms).
 • Dokumentation i form af fakturaer, opgørelse over eget tidsforbrug m.v.
  (f.eks. faktura fra Badeland).

Skema til sælgers opgørelse: Klik her for printvenligt skema